Date Event
Jan 29, 2020 6:45 PM RINSE 101 - 4 Week Series details
Feb 11, 2020 5:30 PM GIRLS ON THE RUN RIDE details
Feb 11, 2020 6:30 PM GIRLS ON THE RUN RIDE details
Feb 11, 2020 7:30 PM GIRLS ON THE RUN RIDE details
Sun1.19 Mon1.20 Tue1.21 Wed1.22 Thu1.23 Fri1.24 Sat1.25 Sun1.26
HIP HOP CLASSIC RINSE Kari 10:00 AM 50 min
PRE-RINSE Abby 11:30 AM 50 min
SUPER RINSE Kari 4:00 PM 50 minutes
 
CLASSIC RINSE Abby 6:00 AM 50 min
EXPRESS RINSE SKara 12:00 PM 40 minutes
CLASSIC RINSE Kari 5:30 PM 50 min
HIP HOP PRE-RINSE Jake 6:45 PM 50 min
 
CLASSIC RINSE Steven 9:30 AM 50 min
PRE-RINSE SKara 5:30 PM 50 min
SUPER RINSE SKari 6:45 PM 50 minutes
 
CLASSIC RINSE Abby 6:00 AM 50 min
EXPRESS RINSE SSteven 12:00 PM 40 minutes
HIP HOP CLASSIC RINSE Kari 5:30 PM 50 min
PRE-RINSE Steven 6:45 PM 50 min
 
CLASSIC RINSE Abby 9:30 AM 50 min
THEME THURSDAY Kara 5:30 PM 50 min
CLASSIC RINSE Kelsey 6:45 PM 50 min
 
CLASSIC RINSE Kari 6:00 AM 50 min
EXPRESS RINSE Steven 12:00 PM 40 minutes
FRIDAY FEATURE Jake 5:30 PM 50 MINUTES
 
EXTRA RINSE SSteven 9:00 AM 60 min
PRE-RINSE Jake 10:15 AM 50 min
HIP HOP CLASSIC RINSE SKara 11:30 AM 50 min
 
HIP HOP CLASSIC RINSE Kari 10:00 AM 50 min
PRE-RINSE Abby 11:30 AM 50 min
SUPER RINSE Kari 4:00 PM 50 minutes